STEKLENICE za sok JUICE

Bezeg cveti - steklenice JUICE za sokove in sirupe na zalogi
200 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml, 1000 ml

www.mihaela.si